facebook pixel

Družinska hiša za 50.000 €.

31.08.2022 / Nina Petek
"Za Ajdovščino in Lendavo smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za skupno 15 hiš," pove Ernest Škrjanec, direktor Inštituta Back to the village. Zdaj pa namerava zgraditi cenovno dosegljiv dom za mlade družine v več občinah po Sloveniji. Trdi, da je mogoče postaviti hišo, ki bi kupca stala le 50.000 evrov, kar je bistveno pod tržno ceno. Za uresničitev projekta pa potrebuje pomoč občin, zasebnih donatorjev in države.

Notranjost hiš, ki so si jih zamislili pri inštitutu, obsega 86 kvadratnih metrov bruto in 73 metrov neto površine. Sestavljajo jo kuhinja z jedilnico in dnevnim prostorom, spalnica, dve otroški sobi, kopalnica in hodnik. K temu gre prišteti še vrt oziroma dvorišče s parkiriščem. "Poskušali smo čim bolj racionalizirati stanovanjske potrebe družine in tako poceniti strošek. V praksi se dogaja, da manj pomembne prilagoditve kupčevim željam močno podražijo gradnjo," poudari Rok Blatnik, predstavnik projektanta EDH (Enostavno do hiše).

"Novogradnje, ki se pojavljajo na trgu, so za iskalce stanovanj predrage in po funkcionalnosti ne ustrezajo njihovim potrebam. Mladi si težko zagotovijo lastno stanovanje, saj nimajo dostopa do posojil in so zato obsojeni na drag najem ali bivanje pri starših," so zapisali na spletni strani Inštituta Back to the village. Da bi se izognili špekulacijam s preprodajo hiš, so predvideli varovalko. Tako lahko tisti, ki hišo kupi - in za to naj bi izpolnjeval pogoj, da gre za mlado družino ali par, ki jo načrtuje - nepremičnino proda naprej le naslednji mladi družini, in sicer po amortizacijski ceni. Za hišo pa bi imela predkupno pravico tudi občina. Natančne kriterije za kupce bodo določili z vsako od občin posebej. "Formula", ki so si jo zamislili, je v naslednjih treh korakih: občina uredi ustrezno zemljišče in ga odstopi za namen reševanja stanovanjske problematike mladih, investitor z evropskimi sredstvi, donacijami, državnimi razpisi in dobrodelnimi prireditvami plača komunalno infrastrukturo, nato pa na zemljišču postavi naselje približno 50 montažnih hiš po 50.000 evrov končne cene za družino.

"Projekt hiške za mlade je v postopku zaključnih pogovorov s potencialnimi investitorji in arhitekti," pravi Polona Majcan iz lendavske občine. Vgrajeni materiali bodo po njenih zagotovilih v skladu z gradbeno zakonodajo, projektno dokumentacijo in izdanim gradbenim dovoljenjem. Za ustreznost gradnje sicer odgovarjajo projektanti in investitorji. "Občina je za mlade predvidela stavbna zemljišča na severni strani mesta. Stremimo k temu, da bi lahko z ukrepi na področju stanovanjske politike mladim omogočili lažji dostop do prvega stanovanja in posledično hitrejše in lažje osamosvajanje ter nižjo stopnjo izseljevanja," pojasni. Lendavska občina s posebnim odlokom omogoča mladim subvencioniran nakup zemljišč in subvencijo plačila komunalnega prispevka do 85 odstotkov vrednosti. "Trenutno je zanimanja med mladimi zelo veliko. Če bo projekt uresničen in bo povpraševanje še vedno veliko, jih bomo na območju občine izvedli še več," napoveduje.

Vir: Čepar, N. (2022). Kako je videti družinska hiša za 50 tisočakov? Delo. Pridobljeno s https://www.delo.si/novice/slovenija/kako-je-videti-druzinska-hisa-za-50-tisocakov/

#1 - Družinska hiša za 50.000 €.