facebook pixel

Prizidek k hiši: kakšnega izbrati in kako se lotiti dela?

17.06.2024 / Nina Petek
Slovenija se na evropski ravni po lastništvu hiš uvršča v sam vrh. Nič nenavadnega ni, da v hiši prebivajo skupaj s starši tudi otroci, kasneje partnerji in kmalu tudi novi naraščaj. Sami pa veste, kako je z različnimi generacijami. Drugačni pogledi in zamisli kmalu pripeljejo do želje po spremembah v prostoru, ki je bil v osnovi prilagojen prvotnim prebivalcem. Tako lahko hiša kmalu postane premajhna, mogoče so same sobe slabo zasnovane in preveč razdrobljene, dnevni prostor je premajhen, morebiti želimo dodati sobo za delo, rekreacijo ali pa enostavno razgibati tloris. Tako se pogosto odločimo povečati osnovni tloris hiše s prizidkom.

 

Naslednjič, ko boste potovali po naši razgibani deželi, se malo ozrite po hišah, ki drvijo mimo vas (seveda je zaželeno takrat, ko vi niste za volanom) in opazili boste nemalo teh, ki so osnovni koncept gradnje iz preteklosti (kocka, oblika črke l) popestrili s prizidkom. Nekateri se zlijejo skoraj neopazno z osnovnim objektom, spet drugi izstopajo kot metalci na gasilski veselici.

Preden se odločite za prizidek, dobro razmislite, ali je to finančno smiselna naložba

Zna se zgoditi, da bi v vašem primeru prostorski problem rešili že s samo preureditvijo prostorov (sten) in pohištva, tako pa bi tudi veliko prihranili. Če ste še vedno za prizidek, se ga prosim ne lotevajte zlahka. Čeprav je ''samo'' prizidek, lahko ta pri slabi izvedbi pokvari videz celotnega objekta (s tem se tudi zmanjša vrednost objekta), v slabših primerih pa lahko pripelje do poškodb na obeh objektih ali izgub pri ogrevanju.

Prizidki se po načinu gradnje največkrat ujemajo z osnovnim objektom (zidani objekt). V zadnjih časih pa se povečuje tudi število skeletnih in panelnih prizidkov, najde pa se tudi kakšen prizidek iz masivne lesene konstrukcije. Ne glede na to, za katerega se boste odločili, morate vedeti, da je prizidek po gradbenem zakonu novogradnja. 

 

 

Prizidki se po načinu gradnje največkrat ujemajo z osnovnim objektom (zidani objekt).

Prizidki se po načinu gradnje največkrat ujemajo z osnovnim objektom (zidani objekt). / FOTO: Adobe Stock

Tako boste zanj morali imeti izdelan projekt, na podlagi katerega boste pridobili gradbeno dovoljenje. Še prej pa seveda preverite, kakšni so pogoji za izdelavo prizidka (lokacijska informacija), da ne bo kakšnih presenečenj (dovoljena velikost prizidka, smer slemena ali ravne strehe, višina, odmiki od sosednje parcele in morebitna soglasja sosedov itd.). Priporočam vam, da si izberete ustrezni projektni biro, ki v skladu z lokacijsko informacijo izdela primeren projekt. Ta pa vam z nasveti tudi pomaga, da se prizidek vizualno ujema z osnovnim objektom. V primeru, da ste bolj pogumni in si želite prizidek modernega videza, pa dopolnjuje osnovni objekt s svojim drugačnim videzom. Vsekakor pa ne sme biti prizidek moteč element, ki že na daleč izstopa (v negativnem smislu).

Pri vsem skupaj ne pozabite, da bo prizidek prav tako potreboval ogrevanje 

Ker se bo navezoval na obstoječi ogrevalni sistem, preverite, ali zadostuje tudi za pokrivanje potreb prizidka. V primeru da ne, boste morali investirati v novo peč, kar pa pomeni večje stroške projekta. Treba bo poskrbeti še za električno napeljavo in napeljave, ki so potrebne za funkcionalnost določenega prostora (kuhinja, kopalnica, toaletni prostori ...).

 

 

Manjše prizidke lahko vežemo (sidramo) na osnovni objekt, pri večjih pa to ni možno, zato jih delamo z diletacijo.

Manjše prizidke lahko vežemo (sidramo) na osnovni objekt, pri večjih pa to ni možno, zato jih delamo z diletacijo. / FOTO: Adobe Stock

Pri prizidku bo treba poskrbeti za izkop in temeljno ploščo

Pazite, da je temeljna plošča prizidka na istem nivoju (ravnini) kot temelj osnovnega objekta oziroma prostorov, na katere se navezuje prizidek. 

Manjše prizidke lahko vežemo (sidramo) na osnovni objekt, pri večjih pa to ni možno, zato jih delamo z diletacijo. Pri tem prizidek ni vezan na osnovni objekt, marveč se na tega naslanja. Pri večjih objektih namreč prihaja do neizogibnega posedanja. Z diletacijo pa se izognemo poškodbam, saj sta objekta fizično ločena. Pri takšnem načinu gradnje moramo biti še posebno pozorni pri stiku prizidka z osnovnim objektom oziroma pri izvedbi izolacije, da ne prihaja do toplotnega mostu. Če kljub temu želimo, da vse skupaj deluje kot celota, obstajajo tehnične rešitve (pilotiranje temeljev ali vezava na armaturo osnovnega objekta), vendar s tem projekt za večino investitorjev pade izven načrtovanih finančnih zmogljivosti oziroma postane preveč kompleksen. 

Kot vidite, je pri gradnji prizidka nemalo možnosti. Pazite le, da vse želje zaupate projektantu, da jih upošteva pri izdelavi projekta. Z dobro izvedenim prizidkom tako ne samo da dobite uporabne prostore, ampak tudi sam objekt naredite bolj zanimiv in privlačen. 

Š. A. (2024), Delo in dom. Prizidek k hiši: kakšnega izbrati in kako se lotiti dela? Pridobljeno s https://www.dominvrt.si/gradnja/prizidek-k-hisi.html