Podravska, Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Odlična zazidalna parcela

Prodaja · Parcela · Zazidljiva · 1484 m2

58.000 €

Splošno

  • Priključki
    ElektrikaVodaKanalizacijaTelefonKabelski priklj.Optika

Podroben opis

zanimivo za investitorje, mirna lokacija, pripravljeni komunalni priključki, ravna parcela, lokacija ob asfaltirani cesti, bližina narave, blizu potrebne infrastrukture

PRODAMO: parcela v Sveti Trojici v Slovenskih goricah

Prodamo zazidalno zemljišče.
Parcela se nahaja na dostopni in prijetni lokaciji v bližini potrebne infrastrukture.

Zemljišče v celoti meri 1.484 m2 in se nahaja ob asfaltirani cesti.

Parcela je sončna in v neposredni bližini Gradiškega jezera.
Priključki so na parceli (voda, elektrika, telefon, kanalizacija).

Zemljiškoknjižno stanje je urejeno in prosto bremen.

Do avtoceste sta manj kot 2 km oz. 3 min vožnje.

 

Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

V EUP ST 7 so na območju stavbnih zemljišč, ki so opredeljena kot osrednja območja centralnih dejavnosti (oskrbne, storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne, izobraževalne, kulturne in podobne dejavnosti ter bivanje), z oznako podrobne namenske rabe CU, dopustni posegi iz 37. člena odloka za objekte:

- stanovanjske stavbe: večstanovanjske stavbe s pomožnimi objekti, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine s pomožnimi objekti,

- nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, poslovne in upravne stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, stavbe splošnega družbenega pomena, druge nestanovanjske stavbe, razen kmetijskih,

- gradbeni inženirski objekti: objekti prometne infrastrukture, prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi ter spremljajoči objekti, drugi gradbeni inženirski objekti, razen pokopališč, vojaških objektov in odlagališč odpadkov.

 

Za dodatne informacije in lokacijsko informacijo smo z veseljem na voljo!
Priporočamo ogled in nakup!

Kaj je v bližini

Avtobusna postaja:300m
Pošta:500m
Šola:400m
Trgovina:400m

Kontaktirajte nas