Podravska, Hoče - Slivnica

Proizvodno - industrijska hala v Hočah

Prodaja · Poslovni prostor · Industrijski objekt · 2185 m2 · 2008

1.850.000 €

Splošno

 • Dodatno
  Parkirišče
 • Priključki
  ElektrikaVodaKanalizacijaPlinovodTelefon
 • Ogrevanje
  Biomasa
 • Lega
  SeverJugVzhodZahod

Podroben opis

Občina Hoče-Slivnica: v industrijski coni prodamo proizvodnjo halo s poslovnimi prostori na stavbnem zemljišču. Industrijska hala je bila zgrajena leta 2008. Uporabnih površin je 2.158 m2. Velikost zemljišča znaša 4.236 m2.

Video ogled: https://youtu.be/FR79weamj58?si=fWSTBVJ_FiY9irX_

LASTNOSTI NEPREMIČNINE:

 • Letnik: 2008 industrijska hala, 2020 montažna hala.
 • Parcela: 4.236 m2.
  Skupne neto tlorisne površine: 2.185 m2; površina hale 1.450 m2, garderobe in sanitarije ter pisarne v izmeri 208 m2, površina montažne hale 501 m2.
 • Konstrukcija / gradnja: montažna jeklena konstrukcija. Temeljenje na točkovnih čašastih temeljih, med seboj povezano z armiranobetonskimi gredami za temeljenje fasadnih sten. Jekleni stebri so na višini 7,55 m razširjeni v konzolo za pritrditev žerjavne proge, ki poteka znotraj hale.
 • Transport: transport jeklenih izdelkov v hali se vrši s pomočjo mostnega žerjava, ki se premika pod stropom celotne hale.
 • Streha: strešna konstrukcija je sestavljena iz primarnih in sekundarnih jeklenih nosilcev. Streha objekta je simetrična dvokapnica z naklonom 4°, krita s strešnimi termoizolacijskimi paneli. Na strehi so izvedene svetlobne kupole, ki se zaradi zračenja odpirajo na motorni pogon.
 • Višina stropov: 10,5 m2.
 • Fasada: termoizolacijski fasadni paneli.
 • Ogrevanje: peč na pelete z zalogovnikom tople vode.
 • Priključki: elektrika (trenutno 3x315A), voda, plin, kanalizacija, telekomunikacije.
 • Dostop: urejen, dovoz do objekta je iz južne strani, iz dovozne ceste, preko obstoječega cestnega priključka iz Miklavške ceste.
 • Parkiranje: urejeno pred objektom.
 • Strateška lega: nudi številne prednosti, od razvite prometne infrastrukture (avtocestni, železniški in mednarodni letalski promet v radiju 2 km),  usposobljene delovne sile in nenazadnje dobre podpore lokalne oblasti.
 • Zemljiškoknjižno stanje: urejeno. Gradbeno in uporabno dovoljenje za industrijsko halo iz leta 2008.

Opomba: dodatno možen nakup stroja za peskanje.

Ne zamudite priložnosti in pokličite zdaj!

______________________________________________________________________________________

Municipality of Hoče-Slivnica: In the industrial zone, we are selling a production hall with office spaces on a building plot. The industrial hall was constructed in 2008. The usable area is 2,158 square meters. The land size is 4,236 square meters.

Video: https://youtu.be/FR79weamj58?si=fWSTBVJ_FiY9irX_

PROPERTY FEATURES:

 • Year of Construction: 2008 for the industrial hall, 2020 for the prefabricated hall.
 • Plot Size: 4,236 square meters.
 • Total Net Floor Area: 2,185 square meters; hall area 1,450 square meters, changing rooms, bathrooms, and offices measuring 208 square meters, prefabricated hall area 501 square meters.
 • Construction/Build: Prefabricated steel structure. Founded on pointy footing foundations interconnected with reinforced concrete beams to support the facade walls. Steel columns extend to a height of 7.55 meters with cantilevered brackets for crane rail installation running inside the hall.
 • Transport: Steel product transport within the hall is facilitated by an overhead crane moving along the entire hall ceiling.
 • Roof: The roof structure consists of primary and secondary steel beams. The roof is a symmetrical dual-pitched design with a 4° slope, covered with thermal insulation roof panels. Motor-driven skylights are installed on the roof for ventilation purposes.
 • Ceiling Height: 10.5 meters.
 • Facade: Thermal insulation facade panels.
 • Heating: Pellet stove with a hot water tank.
 • Utilities: Electricity (currently 3x315A), water, gas, sewage, telecommunications.
 • Access: Well-maintained, access to the facility is from the southern side via the access road, through an existing road connection from Miklavška Street.
 • Parking: Ample parking in front of the facility.
 • Strategic Location: Offers numerous advantages, including well-developed transportation infrastructure (within a 2 km radius of highways, railways, and international airports), a skilled workforce, and local government support.
 • Land Registry Status: Properly registered. Building and usage permits for the industrial hall from 2008.

Note: Additional purchase option for a sandblasting machine.

Don't miss this opportunity; call now!

Kaj je v bližini

Avtobusna postaja:700 m
Avtocesta:850 m
Trgovina:400 m
Bankomat:500 m
Pošta:1000 m
Letališče:2000 m

Kontaktirajte nas