facebook pixel

Ali glede na določila Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, prodajalec lahko od kupca zahteva plačilo kakšnih dodatnih stroškov, poleg kupnine? Kdo nosi stroške vknjižbe v zemljiško knjigo?

Prodajalec poleg plačila kupnine od kupca ni upravičen zahtevati plačila nobenih stroškov v zvezi s sklenitvijo oziroma izpolnitvijo prodajne pogodbe, razen morebitnih zamudnih obresti za zamudo s plačilom kupnine, morebitnih stroškov, ki prodajalcu nastanejo zaradi kupčeve upniške zamude in stroškov vknjižbe lastninske pravice v korist kupca.