facebook pixel

Koncept prodaje

Model Prodaje 24nep je plod večletnih izkušenj dela s kupci in prodajalci, podrobne analize in testiranja ter uporabe pravilnih orodij. Vsi koraki vodijo k temelju – obvladovanju povpraševanja, ki nam zagotavlja predviden maksimalen uspeh.

Del naših aktivnosti v sklopu Modela Prodaje 24nep:

 • Analiziramo trg s primerljivimi nepremičninami, pri čemer se zanašamo na zanesljive informacije in realizirane prodaje – natančno določimo oglaševano ceno.
 • Svetujemo in pomagamo pri izboljšanju zunanjega videza nepremičnine. Pri tem se zanašamo na obsežne izkušnje pri ogledih in delu s kupci, ki se zanimajo za podobne nepremičnine.
 • Pregledamo in pripravimo dokumentacijo, ki je potrebna in zadostna za sklenitev prodajnega posla.
 • Preverimo in svetujemo pri obdavčitvah.
 • Na podlagi analize najboljše in najučinkovitejše rabe nepremičnine določimo ciljno skupino potencialnih in najbolj motiviranih kupcev ter ustreznih komunikacijskih kanalov za le-te.
 • Pripravimo in izvedemo marketinški načrt za oglaševanje in promocijo nepremičnine na trgu. Argumentirano izpostavimo in predstavimo prednosti vaše nepremičnine. Fotografije in videi ter ostali marketinški materiali so posneti in narejeni kakovostno ter na profesionalni ravni.
 • Delamo s profesionalnimi sodelavci in partnerji ter spodbujamo medagencijsko sodelovanje.
 • Skladno z marketinškim načrtom izvajamo močno in plačljivo oglaševanje, koristimo lastno bazo strank, izvajamo hladne in vroče klice, napredno uporabljamo socialna omrežja, transparente, reklame idr.
 • Zagotavljamo takojšen odziv na vsak dohodni kontakt in nudimo povratne informacije. Predhodno kvalificiramo potencialne kupce in jih skrbno razvrščamo.
 • Organiziramo in vodimo oglede; obzirno ocenjujemo povpraševanja in jih upoštevamo pri določanju vrstnega reda ogledov – obvladujemo povpraševanje!
 • Delamo z ugovori potencialnih kupcev, krepimo njihovo motivacijo in jih usmerjamo v pravo smer. Delamo z njihovimi ponudbami, vzdržujemo motiviranost in povpraševanje, pomagamo pri morebitnih ovirah in svetujemo glede financiranja.
 • Redno poročamo in nudimo povratne informacije.
 • Skrbno načrtujemo in uskladimo ustrezne roke prodaje in primopredaje.
 • Izvedemo vso potrebno dokumentacijo pravnega posla in podpis pogodbe, vse do varnega plačila in prevzema nepremičnine.
 • Obvestimo dobavitelje (elektrika, voda, plin, upravnik …) in uredimo prenos na nove lastnike.

Zapisane aktivnosti so osnova za našo ključno aktivnost; aktivnost za našo največjo dodano vrednostjo, ki je obvladovanje povpraševanja in njegov nadzor.

Želite izvedeti več? Kontaktirajte nas.