Pogosta vprašanja pri prodaji ali nakupu nepremičnine

 1. Kako izbrati nepremičninskega posrednika?
 2. Moram opraviti razgovor z več posredniki preden se odločim?
 3. Je smiselno sodelovati z več posredniki?
 4. Kako najdem najboljšega posrednika?
 5. Je dobro delati s posrednikom in zakaj?
 6. Zakaj posredniki ne želijo da se prodajalec in kupec srečata?
 7. Lahko kupec in prodajalec vzpostavita direktno komunikacijo?
 8. Kako veste, da imate dobrega nepremičninskega posrednika?
 9. Kako veste, da imate slabega posrednika?
 10. Lahko posredniku zaupate?
 11. Ali posredniki lažejo o prejetih ponudbah?
 12. Bi naj ponudili manj, kot je oglaševana prodajna cena? Kakšni so običajni popusti pri ceni?
 13. Ali je lahko ponudba prenizka? Vam lahko posrednik svetuje, koliko ponuditi?
 14. Kako se pogajati za ceno?
 15. Lahko prekinem pogodbo z nepremičninskim posrednikom in kako?
 16. Ali je posredniku smiselno zaupati svoj proračun oziroma količino denarja, ki ga imate na voljo za nakup?
 17. Kako naj se vedemo na ogledu nepremičnine?
 18. Kolikokrat naj bi si nepremičnino ogledali pred nakupom?
 19. Koliko odstotkov zaračuna posrednik pri prodaji, kolikšna je provizija?
 20. Zakaj so posredniške provizije visoke?
 21. Kako lahko hitro prodam svojo nepremičnino?
 22. Kaj oteži prodajo nepremičnine?
 23. Kaj doda največjo vrednost nepremičnini?
 24. Zakaj se moja nepremičnina ne proda?
 25. Kako fotografije vplivajo na prodajo nepremičnine?
 26. Kdaj je pravi trenutek za prodajo?
 27. Kateri so najboljši meseci za prodajo?
 28. Kateri letni čas je najboljši za prodajo?
 29. Kateri davki so prisotni pri prodaji nepremičnine?
 30. Kakšen je proces prodaje?
 31. Kako dolgo moram živeti v hiši, da ne plačam davka?
 32. Solastnina in obseg upravičenja solastništva
 33. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi pravnega posla?
 34. Gradnja čez mejo
 35. Priposestvovanje
 36. Dedovanje in pridobitev lastninske pravice z dedovanjem
 37. Kako se pridobi lastninska pravica?
 38. Kaj je lastninska pravica?
 39. Kaj je posest?
 40. Kaj je zemljiškoknjižno dovolilo?
 41. Kaj je javno dobro?
 42. Kaj je nepremičnina?
 43. Povezanost zemljišča in objekta
 44. Katere so stvarne pravice?
 45. Ali solastnik nepremicnine lahko zahteva delitev stvari?
 46. Kaj je skupna lastnina?
 47. Kaj je nujna pot?
 48. Kaj je etažna lastnina in kako nastane?
 49. Kdo ima predkupno pravico po Zakonu o kmetijskih zemljiščih in v kakšnem zaporedju?
 50. Na kakšen način je možna sprememba solastnine na skupnih delih nepremičnine v etažno lastnino? 
 51. Kaj je hipoteka in kaj obsega?
 52. Hipoteka na nepremičnini v lasti več oseb
 53. Kako nastane hipoteka?
 54. Kaj je maksimalna hipoteka?
 55. Ali je na isti nepremičnini lahko več hipotek?
 56. Kako preneha hipoteka?
 57. Vrste služnosti in njihov nastanek
 58. Kako prenehajo stvarne služnosti?
 59. Kaj je neprava stvarna služnost?
 60. Osebne služnosti
 61. Kaj je stavbna pravica in kako nastane?
 62. Pod kakšnim pogojem danes tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v RS?
 63. Kaj je obligacijsko razmerje?