facebook pixel

Ali je na isti nepremičnini lahko več hipotek?

Na isti nepremičnini se lahko ustanovi več hipotek. Ničen je dogovor, s katerim se zastavitelj zaveže, da na nepremičnini ne bo ustanovil nadaljnjih hipotek. Šele ko je prvi upnik poplačan v celoti, se poplača naslednji upnik in tako po vrsti. Če je upnik sporazumno poplačan, se naslednji upniki pomaknejo za eno mesto navzgor.