Ali lahko stranka, ki je aro dala, odstopi od pogodbe in pusti aro drugi stranki?

Če ni dogovorjeno drugače, ne more stranka, ki je dala aro, odstopiti od pogodbe s tem, da pusti aro drugi stranki; prav tako ne more tega storiti druga stranka s tem, da vrne dvojno aro.