facebook pixel

Ali mora biti pogodba za zakup kmetijskih zemljišč sklenjena v pisni obliki in kaj mora vsebovati?

Pogodba mora biti v pisni obliki in vsebovati mora podatke: iz katastra iz zemljiške knjige o nepremičnini, opis in nemortizirano vrednost objektov, naprav in nasadov, amortizacijsko dobo trajnih nasadov, višino zakupnine ter dobo in namen zakupa.