facebook pixel

Ali potrebujete gradbeno dovoljenje ter soglasje etažnih lastnikov, če bi v stanovanjskem bloku v fasado vgradili novo okensko odprtino?

V tem primeru gre za obsežnejša dela, na podlagi katerih je potrebno gradbeno dovoljenje ter soglasje vseh etažnih lastnikov.

Gradbeno dovoljenje potrebujemo, ker gre za spreminjanje tehničnih značilnosti objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali potrebam, oziroma izvajanje del s katerimi se bistveno ne spreminja velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spremenijo pa se konstrukcijski elementi, zmogljivost in velikost ter izvedejo druge izboljšave.