facebook pixel

Ali upnik samo s sklenitvijo zavezovalnega pravnega posla pridobi tudi že stvarno pravico?

S samo sklenitvijo pogodbe kot zavezovalnega pravnega posla upnik (kupec, zastavni upnik) še ne pridobi stvarne pravice (lastninske pravice, zastavne pravice), temveč pridobi samo obligacijsko pravico zahtevati izpolnitveno ravnanje (dajatev), ki je potrebna za pridobitev stvarne pravice. To izpolnitveno ravnanje pa mora opraviti dolžnik (prodajalec, zastavitelj).