facebook pixel

Na razpis za neprofitna stanovanja oddanih 150 vlog.

23.08.2022 / Nina Petek
Ptujska občina ima v lasti nekaj manj kot 600 stanovanj. Povpraševanje po njih je veliko. Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem objavijo vsaki dve leti. To poletje je bilo oddanih 150 vlog , kar je primerljivo prejšnjemu razpisu. Vsem zagotovo ne bodo mogli ugoditi, na drugi strani pa ostaja nezasedenih 87 stanovanj. A kot zatrjujejo na občini, z razlogom.

Na Mestni občini Ptuj se pomanjkanja neprofitnih stanovanj zavedajo, prav zato intenzivno delajo na tem, da bi gradnja bloka za avtobusno postajo stekla čim prej. Nekaj deset tovrstnih stanovanj bo za mesto velika pridobitev. Po več desetletjih bodo to prva nova neprofitna stanovanja , saj so zadnje večstanovanjske stavbe , v katerih ima občina svojo lastnino , gradili v prejšnjem stoletju. Za ukrepanje in izboljšave na področju stanovanjske problematike je torej skrajni čas. Ne glede na starost in stanje občinskih neprofitnih stanovanj je povpraševanje po njih izjemno veliko. Razlog je pomanjkanje bivalnih enot po zmernih cenah. Profi tne najemnine so v zadnjih letih ( tudi ) na Ptuju šle v nebo.

Zakaj je praznih toliko stanovanj?

Čeprav je bilo predvsem v zadnjih dveh mandatih ( največ v času, ko je občino vodil Miran Senčar ) razprodane precej občinske lastnine , so se praviloma prodajala nezasedena in obnove potrebna stanovanja. Mestna občina Ptuj ima še vedno bogat stanovanjski fond, v njeni lasti je kar 597 stanovanjskih enot, njihova skupna površina znaša 34.796 m ² , povprečna površina posameznega stanovanja pa 57 m ². Nezasedenih je 87 , razlogi za to pa so: »Velika večina teh enot ni primerna za stanovanja oz. nekatere enote so v postopku obnove, nekatere je v večini skoraj nemogoče obnoviti , bodisi zaradi previsokih stroškov obnove, bodisi, ker so knjižene kot stanovanjske enote, kar pa v naravi dejansko niso ( samostojni prostori , enote brez sanitarij, s hodniki ločeni prostori …) ter zaradi denacionalizacijskih postopkov, ki so še v teku.«

Najemnina naj se ne bi spreminjala do leta 2024.

Rok za prijavo na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se je iztekel 1. julija. Prispelo je 150 vlog, pet manj kot na zadnjem razpisu, leta 2020. Stanovanja bodo predvidoma na voljo v letih 2023 in 2024. Kdaj natančno se bodo upravičenci lahko vselili, je nemogoče napovedati. Ko je katero vseljivo, ga dodelijo najvišje uvrščenemu prosilcu s prednostne liste. Oblikovani sta dve ločeni prednostni listi, A za enote, ki so predvidene za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine , lista B pa za prosilce , ki bodo strošek najema plačevali sami. Pogodbe z upravičenci sklepajo za nedoločen čas, najemodajalec pa vsakih pet let zahtevadokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Pri površinskih normativih upoštevajo število članov gospodinjstva. Najemnina naj bi se glede na projekcije usklajevala šele leta 2024.

Za 55 m² veliko stanovanje okrog 180 €.

Neprofitna najemnina naj bi pokrila vse stroške , ki jih ima lastnik s stanovanjem. Za razliko od tržne pa naj ne bi prinašala dobička. Z njo lastnik poravna stroške vzdrževanja in zavarovanja stanovanja in skupnih delov, upravniških storitev, amortizacijo, pa tudi vlaganja v prenovo. Stroški se različno obračunavajo za enote, stare do 60 let in starejše. Višina najemnine je odvisna tudi od vrednosti stanovanja (površina, lokacija …), zato na MO Ptuj pojasnjujejo: »O povprečni, najvišji, najnižji najemnini je težko govoriti, ker je vezana na posamezno stanovanje, ki pa se vsa med seboj razlikujejo. Primer za poprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m² , točkovano s 320 točkami, za katerega znaša najemnina, izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov, približno 180 evrov.« V izogib zlorabam sta višina neprofitne najemnine in postopek pridobitve stanovanja zakonsko določena.

Subvencija za neprofitne in tržne najemnine

Stanovanjska zakonodaja predvideva subvencijo k neprofitni najemnini in tržno subvencijo. Upravičenci do subvencijeso najemniki , ki ne presegajo dohodkovnega in premoženjskega cenzusa , določenega v zakonu. O tej pravici odloča Center za socialno delo Spodnje Podravje. Število subvencij na našem območju v zadnjih letih narašča.

Vir: Kmetec, D. (15. 7. 2022). Na razpis za neprofitna stanovanja oddanih 150 vlog. Štajerski tednik. 9.