facebook pixel

Je najemnik dolžan plačevati za elektriko?

12.09.2022 / Nina Petek
Lastnik nepremičnine je poleg najemnine upravičen najemniku zaračunavati tudi stroške, ki so vezani na uporabo, mednje sodi strošek električne energije.

 

Ker je v Sloveniji vse več stanovanjskih hiš opremljenih s sončnimi elektrarnami in je pričakovati, da bo število teh v prihodnje zaradi energetske krize in vse večjih potreb po samooskrbi še večje, nas je zanimalo, kako ravnati, če ste se kot lastnik nepremičnine, ki je investiral v lastno sončno elektrarno, odločili, da hišo ponudite trgu v dolgoročni najem. Lahko najemniku zaračunavate tudi strošek električne energije ali pa oddate oboje tako hišo kot sončno elektrarno?

Po odgovore smo se obrnili na strokovnjaka predsednika Združenja slovenske fotovoltaike Primoža Tručla in Boštjana Udoviča, direktorja Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS. Slednji je ponudil najbolj enostavno in po njegovih besedah tudi edino sprejemljivo rešitev, ki jo ima nekdo, ki oddaja hišo s sončno elektrarno, in sicer da v okviru najemne pogodbe za oddajo nepremičnine odda tudi sončno elektrarno. V tem primeru bo seveda najemnina ustrezno višja, pravi. "Kar pa je enostavno narediti. V bistvu se samo poviša znesek najemnine. V najemni pogodbi pa se lahko navede, da najem vključuje tudi namen sončne elektrarne," pojasnjuje Udovič. Vendar opozori na problem, ki nastane v zvezi s tovrstnim najemom: lastnik bo zaradi dodatnega prihodka iz naslova oddaje sončne elektrarne dolžan plačati ustrezen davek od dohodkov iz premoženja.

Kako povrniti stroške?

Lastnik nepremičnine ima pri oddaji stanovanjske zgradbe s sončno elektrarno na voljo več možnosti, je prepričan Primož Tručl. A hkrati poudari, da so vse odvisne od dogovora z najemnikom. Strokovnjak za fotovoltaiko meni, da je nekdo, ki oddaja nepremičnino, poleg najemnine upravičen najemniku zaračunavati tudi stroške, ki so vezani na uporabo stanovanja, in mednje sodi strošek električne energije. Opozori namreč, da je ob postavljeni sončni elektrarni za samooskrbo, ki je vezana na isto merilno mesto oziroma števec kot poraba določene nepremičnine, ta strošek elektrike neprimerno manjši, kot pa bi bil, če na stavbi ne bi bilo nameščene sončne elektrarne. Kaj lahko torej lastnik nepremičnine stori, da se mu stroški, ki jih je imel s postavitvijo elektrarne, povrnejo? Prva možnost, ki jo ponudi Tručl, je, da najemodajalec oceni letno število kilovatnih ur energije (kWh), porabljenih v nepremičnini, ki jo bo uporabljal najemnik. To pomeni, da izračuna znesek, ki mu ga je letno dolžan najemnik za porabljeno elektriko, in eno dvanajstino tega zneska prišteje k znesku mesečne najemnine. Če pa bi najemnik želel plačevati točen znesek porabljenih kWh, sogovornik kot najbolj sprejemljivo rešitev izbere dogovor med najemodajalcem in najemnikom zgolj za ceno kWh in na podlagi porabe po števcu se ta znesek prišteje k mesečni najemnini.

Možnost pavšalnega obračuna

Druga možnost je , pravi Tručl, "da lastnik nepremičnine najemniku pove, da bo njegov strošek elektrike ne glede na njegovo porabo znašal zgolj točno določen znesek evrov mesečno, zaradi česar se poviša mesečna najemnina" . V tem primeru lastnik sicer tvega, da bo najemnik nebrzdano trošil električno energijo, ki lahko bistveno preseže običajne količine kWh za določeno nepremičnino, opozori na negativno stran predlagane možnosti, kot posledico pa navede dejstvo, da tako proizvodnja sončne elektrarne več ne bi pokrivala celotne porabe. Morebiten prenos viška porabljene energije nad predhodno ocenjeno porabo lahko po njegovih besedah hitro postane vir nesoglasij med najemodajalcem in najemnikom, zato je ta rešitev bolj primerna tam, je prepričan sogovornik, kjer si pogodbeni stranki vzajemno zaupata oziroma med njima ne gre za izključno poslovni odnos.

Vir: Verovnik, S. (2022). Je najemnik sploh dolžan plačevati za elektriko? Večer. 7.