facebook pixel

Zaradi dobav energentov v težkem položaju.

05.10.2022 / Nina Petek
Tik pred začetkom nove kurilne sezone so se etažni lastniki in uporabniki večstanovanjskih stavb ponovno znašli v nezavidljivem položaju, in to kljub vsem sprejetim ukrepom nove vlade, opozarjajo v Zbornici za poslovanje z nepremičninami. Pristojni so namreč po sprejetju vseh omenjenih predpisov in ukrepov pozabili na njihovo izvajanje, trg pa so s tem ponovno v celoti prepustili volji dobaviteljev. Mnogi od teh se želijo izogniti državnim omejitvam, s čimer bodo krajši konec spet potegnili etažni lastniki. V najslabšem primeru lahko ostanejo celo brez zemeljskega plina in električne energije, še opozarjajo.

Že dobro leto si v Združenju upravnikov nepremičnin pri nabavi energentov prizadevajo za sistemsko izenačitev pravic etažnih lastnikov in drugih uporabnikov v večstanovanjskih stavbah s pravicami drugih gospodinjskih odjemalcev, so sporočili iz Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS.

 

Kot so spomnili, je bil februarja po večmesečnih prizadevanjih sprejet interventni zakon, s katerim so bile pravice vsaj začasno izenačene, vendar le pri dobavi zemeljskega plina. Nova vlada pa je pri ureditvi teh vprašanj ubrala nekoliko drugačno pot. Že junija so na infrastrukturnem ministrstvu pripravili novelo Zakona o oskrbi s plini, ki naj bi uvedla novo kategorijo odjemalcev, in sicer "skupne gospodinjske odjemalce", ki zemeljski plin kupujejo za oskrbo prek skupnih kurilnic v njihovi lasti. Kot pravijo, so že takrat ministrstvo opozorili, da novela ne prinaša nobenih zagotovil, da bodo pravice vseh gospodinjskih odjemalcev res izenačene, saj dobaviteljem še vedno dopušča različno obravnavo različnih zaščitenih kategorij. 

 

Sredi julija je vlada v to problematiko posegla z izdajo dveh uredb, s katerima so bile določene cene zemeljskega plina in električne energije. "V teh uredbah so bili gospodinjski odjemalci v večstanovanjskih stavbah, ki energent kupujejo skupaj, izrecno izenačeni z vsemi ostalimi gospodinjskimi odjemalci, kar smo na združenju sprejeli z zadovoljstvom. Žal pa se to ni zgodilo tudi pri noveli Zakona o oskrbi s plini, ki jo je Državni zbor RS sprejel 13. septembra. Kljub našim pripombam namreč tudi po sprejetju novele dobavitelji še vedno lahko za različni kategoriji gospodinjskih odjemalcev objavijo različne cenike," so sporočili in opozorili, da se bo ta problem pojavil šele po prenehanju veljavnosti uredbe o določitvi cen zemeljskega plina, ki zaenkrat velja do 31. avgusta prihodnje leto. 

 

Več v povezavi. Vir:  N. S. (2022). Etažni lastniki zaradi dobav energentov v težkem položaju. Pridobljeno s https://www.24ur.com/novice/slovenija/etazni-lastniki-zaradi-dobav-energentov-v-tezkem-polozaju.html