Vpogled v geodetske podatke

19.10.2023 / Nina Petek
Prek spleta vam omogočamo vpogled v podatke različnih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava in tudi drugi upravljavci podatkov.

 

Geodetska uprava vam omogoča vpogled v podatke iz katastra nepremičnin, evidence državne meje, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, registra prostorskih enot, evidence trga nepremičnin, registra zemljepisnih imen in v topografsko-kartografske podatke.

Povezave do vseh aplikacij za vpogled v geodetske podatke, ki jih vodi Geodetska uprava, in v nekatere podatke drugih upravljavcev, so dostopne na spletnem portalu Prostor.

Vpogled v podatke vam je omogočen preko različnih vpogledovalnikov:


Vse naše aplikacije glede na tip dostopa kategoriziramo v tri sklope:

  • javni dostop,
  • osebni dostop in
  • dostop z registracijo.

Aplikacije javnega dostopa so brez kakršne koli prijave prosto dostopne vsem uporabnikom. Aplikacije z osebnim dostopom so namenjene lastnikom nepremičnin za vpogled v lastne podatke in so dostopne pod prijavo. Prav tako so pod prijavo dostopne aplikacije z registriranim dostopom, saj uporabnikom z zakonsko podlago omogočajo tudi vpogled v osebne in druge nejavne podatke.

Vir: eUprava (2023). Vpogled v geodetske podatke.Pridobljeno s https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/geodetski-podatki/vpogled-v-geodetske-podatke.html

Naročite se na novice s sveta nepremičnin

* obvezno polje