Več hipotek na nepremičnini?

03.11.2023 / Nina Petek
Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah. Zastavna pravica ne obstaja sama zase, kot je to primer za ostale stvarne pravice, ampak zmeraj »sobiva« s terjatvijo. Tako ima zastavni upnik dve pravici:najprej obligacijsko terjatev ter nato še zastavno pravico, s katero je terjatev zavarovana.

 

Hipoteka obsega nepremičnino v celoti, kot tudi vse njene sestavine in plodove, dokler ti niso ločeni od glavne stvari. Hipoteka obsega tudi pritikline, ki so v lasti zastavitelja.

Na isti nepremičnini se lahko ustanovi več hipotek. Ničen je dogovor, s katerim se zastavitelj zaveže, da na nepremičnini ne bo ustanovil nadaljnjih hipotek.

Šele ko je prvi upnik poplačan v celoti, se poplača naslednji upnik in tako po vrsti. Če je upnik sporazumno poplačan, se naslednji upniki pomaknejo za eno mesto navzgor.

Naročite se na novice s sveta nepremičnin

* obvezno polje