facebook pixel

Visokoleteče napovedi

11.06.2024 / Nina Petek
Velikanske naložbe v stanovanja, nov sistem najemnin.

 

Vzpostavili bodo t. i. avstrijski model sofinanciranja.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je predstavil izhodišča za pripravo zakona o financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj ter novo dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS, ki bo namenjena finančni podpori za projekte lokalnih skladov in občin.

Za gradnjo stanovanj bodo zagotovili 100 milijonov evrov na leto, od leta 2025 do 2035. Maljevac je napovedal, da gre za sistemski vir financiranja, ki bo stabilen, vzdržen ter neodvisen od političnih pretresov in gospodarskih nihanj.

Cilj je zgraditi 20 tisoč neprofitnih najemnih stanovanj. 

Kot je poudaril minister, se je doslej stanovanjsko politiko zanemarjalo, lokalni akterji ter Stanovanjski sklad RS pa so bili prepuščeni sami sebi. Med leti 2015 in 2022 se je za stanovanjsko gradnjo namenilo zgolj 13,8 milijona evrov. "To se bo zdaj spremenilo," je napovedal.

Ta vlada je po njegovih besedah prva, ki je resno nagovorila stanovanjsko krizo. Gre za eno od zavez vlade, država pa z omenjenimi izhodišči vstopa na stanovanjsko področje z obsežnimi sredstvi, ki so po oceni ministra nujna.

Sredstva bo preko razpisov razdelil Stanovanjski sklad RS

"Razmere na trgu so zahtevne, najemnine so visoke," je pojasnil in dodal, da vlada tako tudi spodbuja gospodarski razvoj in dviguje kakovost bivanja, "posredno bomo vplivali tudi na boljše urbanistično načrtovanje in optimalno rabo zemljišč".

100 milijonov evrov na leto bo med lokalne sklade, občine in neprofitne organizacije, ki se ukvarjajo z gradnjo stanovanj, razdelil Stanovanjski sklad RS, ki je po besedah ministra "hrbtenica stanovanjske politike". Sredstva bodo na voljo tudi za prenovo javnega stanovanjskega fonda.

Za koriščenje sredstev bodo morali investitorji prevzeti delno finančna bremena in sodelovati pri projektih. Ministrstvo pa bo vzpostavilo tenhično pisarno.

"Želimo opolnomočiti lokalne sklade, zato jim bomo nudili dodatno pomoč," je poudaril Maljevac.

Hkrati pa zakon predvideva številne varovalke in nadzor nad izvajanjem projektov, je dodal.

Nov sistem najemnin

Poleg tega bodo preoblikovali sistem najemnin in subvencij, da bodo javna najemna stanovanja širše dostopna, gradnja pa bo ekonomsko vzdržna.

Napovedal je, da bo zakon v Državnem zboru sprejet do konca leta.

Spomnil je, da je ministrstvo v zadnjih dveh letih že dvakrat dokapitaliziralo Stanovanjski sklad RS v skupni višini 51 milijonov evrov.

Zahvaljujoč tem sredstvom poteka gradnja številnih stanovanj, zadnji projekt je v Kopru, kjer bo na voljo 91 novih stanovanj, razvijajo pa tudi projekte v Novem mestu, na Jesenicah, v Ljubljani, na vzhodu države ...

Gradnjo stanovanj bodo podprli tudi s sredstvi iz Načrta za okrevanje odpornost - gre za 60 milijonov povratnih sredstev, s katerimi bodo zgradili še 1000 stanovanj.

"Prižgali smo zeleno luč za vse, ki gradijo javna najemna stanovanja, da lahko zaženejo projekte do 2035," je zatrdil Maljevac.

N. Š. (2024), Žurnal24.si. Visokoleteče napovedi: Velikanske naložbe v stanovanja, nov sistem najemnin. Pridobljeno s https://www.zurnal24.si/pod-streho/minister-napovedal-ogromne-vlozke-v-gradnjo-novih-stanovanj-424887#google_vignette