facebook pixel

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

18.06.2020 / Robi Slana
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah na Facebook strani  24 nep, nepremičninska agencija, d. o. o.

Organizator nagradnih iger na Facebook strani  24 nep je podjetje 24 nep, nepremičninska agencija, d. o. o.

 Facebook v nagradnih igrah ne sodeluje ter za njihovo izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja.

V nagradnih igrah lahko sodelujejo samo fizične osebe.

Nagrade zagotovi organizator ali njegovi poslovni partnerji oziroma soorganizatorji. Soorganizatorji so zapisani pri objavi nagradne igre na FB.

V nagradnih igrah in nagradnem žrebanju udeleženci sodelujejo tako, da všečkajo Facebook profil 24 nep in komentirajo pod objavo nagradne igre, kot je specificirano v objavi.

Osebni podatki bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l.RS, št. 94/2007-UPB1) in zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009).

Čas traja nagradnih iger je jasno specificiran v objavah samih. Žrebanja se opravljajo sproti. Nagrade so vsakokrat opisane in vizualno prikazane v promocijskih aktivnostih posamezne igre. Organizator nagradnih iger ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.  Zapisnik žrebanja nagradnih iger se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradnih iger so dokončni in pritožba nanje ni možna. Nagrajenec bo objavljen v komentarju pod objavo nagradne igre in ga bomo individualno kontaktirali za predajo nagrade.

Strinjanje s pogoji in pravili je obvezno za sodelovanje v nagradnih igrah.

Žrebanje ni javno in bo potekalo v prostorih organizatorja nagradnih iger. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradnih iger. V primeru spremembe, bo organizator na to opozoril na svoji FB strani.  Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

Nagradne igre potekajo na ozemlju Republike Slovenije. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani organizatorja nagradne igre (24nep.si). Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

 Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1,Uradni list RS št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene izročitve nagrade in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali predajo nagrade.

Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen preko FB messingerja, povezanega s profilom, preko katerega je sodeloval v nagradni igri. Nagrajenec se zaveže, da bo organizatorju posredoval ime in priimek, naslov in pošto ter poštno številko, da mu bomo nagrado lahko poslali po pošti. Nagrada bo odposlana v roku 20 dni po posredovanja naslova nagrajenca organizatorju. Za vse nejasnosti nagrajenec lahko kontaktira organizatorja na elektronski naslov: info@24nep.si

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval

v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi

pravili;

- se izžrebanec/nagrajenec ne odzove in ne pošlje naslova za prevzem/pošiljanje nagrade v roku dveh tednov (14 dni) po obvestilu na messinger.

 

24 nep, nepremičninska agencija, d.o.o

ROBI SLANA

MARTIN ANŽEL

Naročite se na novice s sveta nepremičnin

* obvezno polje