facebook pixel

3. Cenitev nepremičnine

V primerih, kadar se za nakup nepremičnine ureja kreditno financiranje, banke zahtevajo cenitev uradnega ocenjevalca vrednosti. Mi smo povezani z zunanjimi cenilci, s katerimi sodelujemo in ki jim zaupamo; v primeru, da banka predlaga svojega, nas povežete z njim in opravimo vse potrebno, da se lahko cenitev zaključi v najkrajšem možnem času ter posreduje na banko.