facebook pixel

Deli večstanovanjske stavbe

Večstanovanjske stavbe so sestavljene iz posameznih delov in skupnih delov.

Posamezni deli so stanovanjske enote, poslovni prostori ali drugi samostojni prostori. K posameznem delu lahko spadajo tudi drugi individualno odmerjeni prostori, če so del stanovanjske stavbe v solastnini etažnih lastnikov.

Skupni deli so skupni prostori in zemljišče, skupni gradbeni elementi in skupne inštalacije, naprave ter oprema. Skupni deli so solastnina vseh etažnih lastnikov posameznih delov (skupni deli) ali solastnina nekaterih etažnih lastnikov posameznih delov (posebni skupni deli).

Celotna enostanovanjska stavba predstavlja stanovanje.