facebook pixel

Enostranski in dvostranski zavezovalni pravni posli

Enostranski zavezovalni pravni posli so posli, ki povzročijo nastanek oziroma prenehanje pravnega razmerja oziroma pravice že z izjavo volje ene od strank tega pravnega razmerja. Najpogostejša enostranska oblikovalna upravičenja, ki so pravni temelj prenehanja stvarnih pravic na nepremičnini, so:

  • zahteva lastnika služne stvari na prenehanje stvarne služnosti;
  • zahteva hipotekarnega dolžnika, naj hipoteka preneha.

Dvostranski zavezovalni posli so pravni posli, za nastanek katerih je potrebno soglasje obeh pogodbenih strank (pogodba). Z veljavno sklenitvijo pogodbe nastanejo obligacijske pravice in obveznosti pogodbenih strank. Najpogostejše pogodbe, ki so pravni temelj pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini, so:

  • prodajna pogodba;
  • pogodba o delitvi nepremičnine v skupni lastnini ali solastnini;
  • zastavna pogodba;
  • pogodba o ustanovitvi služnosti.