facebook pixel

Glavne skupine dejavnikov, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje nepremičnin

Glavne skupine dejavnikov so:

 • gospodarski cikel;
 • makroekonomski kazalci;
 • BDP;
 • specifičnost.

Glavno gonilo nepremičninskega trga sta ponudba in povpraševanje. Nanju vplivajo različni biološki, politični, ekonomski in socialni dejavniki.

 Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje:

 • prebivalstvo – migracije, želje po nepremičninah, število itd.;
 • dohodki in zaposlenost prebivalstva;
 • ponudba posojil, obrestne mere, posojilna sposobnost prebivalstva;
 • cene parcel, gradbenega materiala in dela;
 • zakonodaja, regulacije;
 • cene nepremičnin.

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na ponudbo:

 • razpoložljivost nepremičnin;
 • cene nepremičnin;
 • obdavčenje;
 • donosnost in varnost vlaganja v druge oblike naložb.