facebook pixel

Glavni in pomožni vpisi

Glavni vpisi so vknjižba, predznamba in zaznamba.

Pravice se v zemljiško knjigo vpisujejo z vknjižbo oziroma s predznambo, če zakon za posamezno vrsto pravice ne določa, da se vpisuje z zaznambo. Pravna dejstva se v zemljiško knjigo vpisujejo z zaznambo.

Pomožna vpisa sta plomba in poočitev.