facebook pixel

5. Izpeljava pravnega posla

V sodelovanju s pravno službo se pripravi vsa dokumentacija, ki je potrebna za sklenitev  prodaje in kasnejšega prenosa lastništva na kupca. Na ta način zagotovimo varnost za vse vpletene stranke. Vse skupaj je podprto tudi z ustreznimi zavarovanji.