facebook pixel

Kaj določa Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, glede are?

Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da bo kupec v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačal določen denarni znesek kot aro. Ara ne sme presegati deset odstotkov kupnine po prodajni pogodbi. Ara, ki jo kupec plača v znamenje sklenitve prodajne pogodbe, se všteje v kupnino, in se šteje za prvi obrok kupnine.