facebook pixel

Kaj določa Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb glede načina izročitve nepremičnine in katere listine mora predložiti prodajalec?

Prodajalec izroči nepremičnino kupcu tako, da mu:

  • omogoči posest nepremičnine,
  • izroči kopijo uporabnega dovoljenja za stavbo in če je predmet prodaje posamezen del stavbe: tudi etažni načrt tega posameznega dela,
  • izroči predpisane certifikate, garancijske liste in izjave o skladnosti za opremo in naprave in
  • projekte izvedenih del.

Kadar mora prodajalec določiti upravnika, prodajalec obveznost izročiti listine glede opreme in naprav, ki so skupni deli stavbe, in projekte izpolni tako, da navedene listine namesto posameznim kupcem izroči upravniku stavbe oziroma kupcu, ki ga za to pooblastijo kupci, ki so skupaj imetniki najmanj polovice solastniških deležev na skupnih delih.