facebook pixel

Kaj določa Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb glede plačila pogodbene kazni in kdaj jo je prodajalec dolžan plačati?

Če prodajalec zamudi z izročitvijo nepremičnine, je kupec upravičen zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 promila kupnine za vsak dan zamude za celotno obdobje trajanja zamude. S prodajno pogodbo lahko kupec in prodajalec omejita skupni znesek pogodbene kazni iz prejšnjega odstavka na določen odstotek kupnine, ki pa ne sme biti nižji od 50 odstotkov kupnine.