facebook pixel

Kaj je evidenca državne meje?

V evidenci državne meje se vodijo in vzdržujejo podatki o mejnih točkah, ki definirajo državno mejo Republike Slovenije. Podatki služijo za grafični prikaz poteka državne meje, za uskladitev podatkov zemljiškega katastra in registra s prostorskih enot z državno mejo.

Evidenca državne meje je temeljna evidenca o mejnih točkah.

Vsebuje podatke o šifri države, sektorju, tipu in legi mejnega znaka, oznako, koordinate v GK koordinatnem sistemu in sistemu sosednje države, morebitni oddaljenosti od mejne črte in razdalji do naslednjega mejnika.

Z vsako sosednjo državo imamo skupno dokumentacijo, ki jo sestavljajo:

  • opis meje,
  • seznam koordinat,
  • mejni načrt.