Kaj je hipoteka in kaj obsega?

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah. Zastavna pravica ne obstaja sama zase, kot je to primer za ostale stvarne pravice, ampak zmeraj »sobiva« s terjatvijo. Tako ima zastavni upnik dve pravici: najprej obligacijsko terjatev ter nato še zastavno pravico, s katero je terjatev zavarovana.

Hipoteka obsega nepremičnino v celoti, kot tudi vse njene sestavine in plodove, dokler ti niso ločeni od glavne stvari. Hipoteka obsega tudi pritikline, ki so v lasti zastavitelja.