facebook pixel

Kaj je hipoteka in kaj obsega?

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah. Zastavna pravica ne obstaja sama zase, kot je to primer za ostale stvarne pravice, ampak zmeraj »sobiva« s terjatvijo. Tako ima zastavni upnik dve pravici: najprej obligacijsko terjatev ter nato še zastavno pravico, s katero je terjatev zavarovana.

Hipoteka obsega nepremičnino v celoti, kot tudi vse njene sestavine in plodove, dokler ti niso ločeni od glavne stvari. Hipoteka obsega tudi pritikline, ki so v lasti zastavitelja.