facebook pixel

Kaj je hipotekarno posojilo?

Hipotekarno posojilo je s hipoteko zavarovano posojilo - upnikova terjatev. Posojilo je zavarovano z nepremičnino. Na podlagi hipoteke ima zastavni upnik pravico zahtevati poplačilo svoje veljavne zapadle terjatve. Osnovna funkcija hipoteke je varstvo upnika, da bo njegova, s hipoteko zavarovana terjatev poplačana. Če ni ob zapadlosti plačana, lahko s hipotekarno tožbo od sodišča zahteva, da se nepremičnina proda, da se lahko poplača iz kupnine.

Vrste hipotekarnih posojil:

  • po namenu (tista, ki so namenjena za nakup, za gradnjo, za obnovo);
  • z vidika zavarovanja (ne/zavarovana);
  • z vidika različnih pogojev odplačevanja izključno obrestna posojila. Posojilojemalci s sprotnimi obroki poravnavajo le obresti za spojeni znesek, ob zapadlosti pa še glavnico v enkratnem znesku: amortizirana oz. obročna hipotekarna posojila: posamezen obrok je sestavljen tako iz obresti kot iz plačila glavnice;
  • z vidika obrestne mere: posojila z nesprejemljivo obrestno mero.

Kako mora biti sklenjena pogodba o hipotekarnem posojilu in katere elemente mora vsebovati?

V pisni obliki in mora vsebovati:

  • višino odobrenega hipotekarnega posojila (50% -80% vrednosti zastavljanje nepremičnine);
  • rok vračila posojila (stanovanjska od 5 do 30 let);
  • način odplačila (izključno obrestna mera ali amortizirana);
  • dogovor o možnosti prenosa hipoteke (potrebo soglasje dolžnika);
  • pogoji za začetek postopka poplačila zapadlega posojila;
  • krajevna pristojnost sodišča.