facebook pixel

Kaj je „javno dobro“?

Javno dobro je stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). Zakon določa, katera stvar je javno dobro in kakšni so pogoji za njegovo uporabo. Na javnem dobro se lahko pridobi tudi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon.