facebook pixel

Kaj je kataster stavb?

Kataster stavb je evidenca podatkov o stavbah in delih stavb. Skupaj z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo tvori temeljne evidence o nepremičninah. Vsebuje grafične in opisne podatke za vse stavbe in njihove dele.