facebook pixel

Kaj je komasacija?

Komasacija je upravni postopek, s katerim se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predlagatelj komasacije: lastniki zemljišč (v njihovem imenu pa lahko komasacijski odbor, ali pa skupnost lastnikov zemljišč, ali pa druga pravna oseba, ki jo lastniki zemljišč pooblastijo).

Komasacija je zložba in ponovna razdelitev zemljišč načeloma enakih površin (vrednosti), vendar pravilnejših oblik. Poznamo upravno komasacijo in pogodbeno komasacijo.

Kdaj in zakaj komasacija?

Na območjih lokacijskega načrta želimo s komasacijo parcelno stanje oblikovati tako, da bo možna izgradnja infrastrukture, razdrobljeno lastništvo pa združiti in oblikovati po možnosti v eni parceli. Parcele se oblikuje tako, kot predlaga lokacijski načrt. Podobne cilje dosežemo tudi s pogodbeno komasacijo. Upravni postopek v tem primeru nadomesti pogodba med lastniki.

Kako se opredelimo za komasacijo?

Komasacija je zahteven in kompleksen postopek, ki zahteva skrbno pripravo. S postopki in posledicami se morajo seznaniti vsi udeleženci (lastniki, občina, …). Kot izvajalci uspešno zaključene upravne komasacije smo vam pripravljeni svetovati in vam nuditi strokovno pomoč pri načrtovanju in izvedbi.

Na kakšen način se uvede komasacija?       

Z vlogo na upravni enoti, na območju katere je predlagano komasacijsko območje, če se s komasacijo strinjajo lastniki, ki imajo v lasti več kot 80 % površin zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.