facebook pixel

Kaj je lastninska pravica?

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Omejitev uporabe, uživanja in razpolaganja lahko določi samo zakon. Lastninska pravica ne more biti vezana na rok ali pogoj, razen če zakon določa drugače. SPZ jasno poudarja, da je lastninska pravica najobsežnejša stvarna pravica.