facebook pixel

Kaj je pooblastilo?

Pooblastilo je upravičenje za zastopanje, ki jo da pooblastitelj s pravnim poslom pooblaščencu (enostranski pravni posel). Oblika, ki je z zakonom predpisana za neko pogodbo ali kakšen drug pravni posel, velja tudi za pooblastilo za sklenitev te pogodbe oziroma za ta posel. Pooblaščencu so dovoljeni samo tisti pravni posli, za katere je pooblaščen.  Pooblastitelj lahko po svoji volji zoži ali prekliče pooblastilo.