facebook pixel

Kaj je pravna napaka na stvari?

Pravna napaka na stvari je, če ima pravico nad stvarjo tretja oseba. Prodajalec z izročitvijo blaga prenese na kupca lastninsko pravico. Če ima na stvari pravico tretja oseba, je kupčeva pravica omejena. Pravnih napak na stvari je zelo malo, ker zakon ščiti kupca, ki je stvar kupil od poklicnega prodajalca. Pri nepremičninah pa bi kupec moral vedeti za pravne napake (pogled v zemljiško knjigo).