facebook pixel

Kaj je pravna sposobnost in kaj poslovna sposobnost subjekta?

Za sklenitev veljavne pogodbe mora imeti pogodbenik pravno in poslovno sposobnost, ki se zahteva za sklenitev te pogodbe. Pravna sposobnost je sposobnost biti subjekt pravic in obveznosti. Fizične osebe pridobijo pravno sposobnost z rojstvom in je neomejena, poslovno sposobnost pa s petnajstim oz. osemnajstim letom starosti. Pravne osebe pridobijo pravno sposobnost z vpisom v sodni register, poslovno sposobnost pa z imenovanjem uprave oziroma poslovodje.