facebook pixel

Kaj je pravni posel?

Pravni posel je izjava volje, ki jo subjekt pravnega posla poda z namenom, da nastane, se spremeni oz. preneha določeno civilnopravno razmerje. Vsi pravni posli imajo določene skupne značilnosti. Te so zlasti:

  • svobodna in resna izjava volje;
  • predpostavke glede subjektov, ki izvajajo voljo (pravna in poslovna sposobnost);
  • predpostavka glede predmeta pravnega posla (določenost in dopustnost).