facebook pixel

Kaj je storitev Sale-and-leaseback?

Takšno storitev najpogosteje uporabljajo podjetja, ki imajo premoženje, vendar potrebujejo finančna sredstva. V tem primeru se poslužujejo storitve »Prodaja s povratnim najemom« (Sale & leaseback).

Pogosto gre pri prodaji s povratnim najemom za visoke vrednosti (zemljišča, zgradbe, letala ipd.) in za daljša obdobja. Učinek prodaje in povratnega najema je odvisen tudi od tega, ali gre za poslovni ali finančni najem. Transakcija lahko ugodno vpliva na bilanco stanja podjetja, njegovo zadolženost in finančno ravnotežje. S tem se poveča njegova investicijska sposobnost in sposobnost zadolževanja. Pri odločanju o Sale & leaseback transakciji je potrebno upoštevati vse davčne učinke in druge stroške.

Finančna poteza za pridobivanje finančnih sredstev. Lastnik proda svojo nepremičnino zakupodajalcu, prejme od njega prodajno vrednost nepremičnine nato pa isto nepremičnino vzame nazaj v zakup.