facebook pixel

Kaj je zemljiškoknjižno dovolilo?

Zemljiško knjižno dovolilo je opredeljeno kot izrecna nepogojna izjava tistega, čigar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo. Podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu mora biti overjen. Podpis, ki mora biti overjen je podpis osebe, katere pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha (npr. podpis prodajalca, darovalca, preužitkarja, hipotekarnega dolžnika, lastnika služečega zemljišča ipd.) Prav tako je treba pojasniti, da pride zemljiškoknjižno dovolilo v poštev le za pravnoposlovno razpolaganje s knjižnimi pravicami in obligacijskimi pravicami. Pri izvirnih (originalnih) načinih pridobitve stvarnih pravic zemljiškoknjižno dovolilo ne pride v poštev (npr. priposestvovanje).