facebook pixel

Kaj pomeni načelo javnosti po Zakonu o zemljiški knjigi?

Načelo javnosti je odraz temeljne funkcije ZK. Vpisi v zemljiško knjigo imajo oblikovalni – konstitutivni ali deklaratorni – publicitetni učinek. Učinki se raztezajo samo na pravice in pravna dejstva – na glavne vpise.