facebook pixel

Kaj pomeni načelo “oblikovalni učinki vpisov” na področju zemljiškoknjižnega prava?

Stvarne pravice na nepremičninah nastanejo oziroma prenehajo s trenutkom začetka učinkovanja vpisa v zemljiško knjigo, če zakon ne določa drugače.