facebook pixel

Kaj pomeni načelo vrstnega reda, na področju zemljiškoknjižnega prava?

Določitev vrstnega reda določanja o vpisih in opravljanju vpisov ima naravo procesnega pravila, zato je to načelo določeno tudi kot načelo zemljiškoknjižnega postopka in izraženo v pravilu o vrstnem redu opravljanja vpisov.

Zemljiškoknjižno sodišče odloča o vpisih in opravlja vpise po vrstnem redu, ki se določi po trenutku, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis, oziroma, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolžnosti.

Vrstni red pridobitve stvarne pravice se določi po trenutku, od katerega začne učinkovati vpis te pravice.

Vrstni red vpisane pravice se lahko spremeni samo pod pogoji, določenimi s tem zakonom.