facebook pixel

Kaj razumemo s pojmom »vrednost, cena, strošek« v povezavi z nepremičnino?

Vrednost: je ocena, s katero se skušajo ocenjevalci vrednosti na podlagi strokovnega znanja, izkušenj, poznavanja tržnih posebnosti in s spoštovanjem etičnih načel približati denarnemu znesku, ki bi ga bilo treba odšteti pri nameravani transakciji za ocenjevano nepremičnino.

Cena: je znesek, ki je bil dejansko plačan za določeno vrsto premoženja.

Strošek: je vrednost potroškov, potrebnih za proizvodnjo nepremičnine.