facebook pixel

Kaj so nepremičninski investicijski skladi (REIT)?

Besedi REIT in nepremičninski sklad lahko nepoučene vlagatelje zavedejo glede vrste naložbene oblike. REIT-i namreč niso vzajemni skladi, ki prodajajo enote premoženja investitorjem, kot bi se lahko sklepalo iz njihovega poimenovanja, temveč so običajne delniške družbe z nekaj zakonskimi privilegiji in obveznostmi. REIT-i so podjetja, ki zbrana investicijska sredstva vlagajo v različne vrste nepremičninskih naložb in katerih namen je maksimizacija dobička.

Torej REIT-i so zaprte ali odprte delniške družbe, ki na trgu zbirajo sredstva investitorjev in jih nalagajo v različne nepremičnine.

Nepremičninski skladi so ena izmed oblik investicijskih skladov, pri čemer je njihova specifika, da ne investirajo le v vrednostne papirje, temveč pretežno v nepremičnine. Osnovni namen nepremičninskih skladov je profesionalno upravljanje s sredstvi individualnih in portfeljskih vlagateljev. Z zbranim premoženjem in običajno visokim izkoriščenjem finančnega vzvodja, kupujejo, gradijo, obnavljajo in upravljajo stanovanjske, poslovne, industrijske, turistične oz. kakršnekoli druge objekte, zemljišča, ipd. Donos ti skladi ustvarjajo s prejetimi najemninami, upravljavskimi provizijami, ter z rastjo vrednosti nepremičnin v portfelju. Poleg tega lahko opravljajo tudi storitve v zvezi z nepremičninskim posredovanjem, upravljanjem parkirišč, študentskih domov, domov za ostarele, ipd. Poleg klasičnih opisanih dejavnosti, posamezni upravljavci investirajo tudi v hipoteke, bodisi na primarnih ali sekundarnih hipotekarnih trgih. Namen razvoja nepremičninskih investicijskih skladov je pritegnitev kapitala manjših vlagateljev na trg nepremičnin in oblikovanje novega finančnega produkta, ki tudi večje institucionalne vlagatelje preusmeri od standardnih finančnih naložb k nepremičninskim naložbam.

Kot smo že povedali, je nepremičninski sklad družba, ki vlaga in upravlja nepremičnine (zemljo, posest, trgovske centre, hotele, poslovne prostore, skladišča, bivalna naselja, itd.).

Delujejo praviloma pod okriljem različnih finančnih institucij, kot so zavarovalnice, poslovne banke,hipotekarne banke.

Vrste nepremičninskih investicijskih skladov:

  • lastniški nepremičninski skladi;
  • hipotekarni nepremičninski skladi;
  • hibridni nepremičninski skladi.

Tveganja naložb v nepremičninske investicijske sklade:

  • tržno tveganje (spremembe v domači gospodarski rasti, spremembe monetarne politike, finančne regulative, itd.);
  • specifična tveganja panog spremembe v davčni obravnavi nepremičnin.