facebook pixel

Kako je definirana »bruto tlorisna površina«?

Bruto tlorisna površina predstavlja seštevek neto tlorisne površine in površine pod konstrukcijo, ter okoli nje. Ponavadi površina znotraj ovoja stavbe in vključuje zunanje stene. Streha je izključena.