facebook pixel

Kako je definirana »zazidana površina«?

Zazidana površina je površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe. Zazidano površino določa projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče.