facebook pixel

Kako je urejeno oddajanje poslovnih stavb in poslovnih prostorov?

Za poslovno stavbo se po Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih iz leta 1974 s posameznimi dopolnitvami, šteje stavba, ki je namenjena za poslovno dejavnost in se v ta namen pretežno tudi uporablja, za poslovni prostor pa se šteje en ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben vhod. Za poslovne dejavnosti se štejejo dejavnosti gospodarskih družb, drugih pravnih oseb, lokalnih skupnosti, državnih organov, političnih organizacij in samostojnih obrtnikov.

Poslovni prostor ni garaža v lasti občanov, ki je namenjena za največ dva osebna avtomobila ter stavbe in prostori v hiši, ki so namenjeni za opravljanje kmetijskih dejavnosti (hlev, kozolci, klet in podobno).

Subjekti lahko oddajo v najem poslovne stavbe oz. poslovne prostore, na katerih imajo lahko lastninsko pravico. Najem poslovne stavbe ali poslovnih prostorov nastane s pogodbo med najemodajalcem in najemnikom. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki. Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, ni veljavna.

Najemodajalec in najemnik morata občinskemu upravnemu organu pristojnemu za stanovanjske zadeve oz. upravni enoti predložiti pisno najemno pogodbo zaradi evidence, v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.