facebook pixel

Kako se deli »neto tlorisna površina«?

"Neto tlorisna površina" se deli na:

  • uporabno površino;
  • komunikacijsko površino;
  • tehnično površino.

Uporabna površina

Uporabna površina je površina, ki ustreza namenu in uporabi dela stavbe. Uporabna površina se določi tako, da se šteje neto tlorisne površine samo določenih prostorov. Prostori, ki se upoštevajo pri določitvi uporabne površine, se razlikujejo za stanovanjske hiše, stanovanja v stavbah z več deli stavb (npr. v večstanovanjski stavbi), garaže, pisarne, lokale, industrijske stavbe.

Tehnična površina

Tehnična površina je neto tlorisna površina prostorov, v katerih so tehnične inštalacije, kot npr. inštalacije in cevi za odvod odpadne vode, za oskrbo z vodo, sistemi za ogrevanje in toplovod, plinske inštalacije, inštalacije za oskrbo z električnim tokom, agregati, UPS naprave, transformatorske postaje, sistemi za prezračevanje, klimatizacijo in hlajenje, telefonska centrala, strojnice dvigal in tekočih stopnic.

Komunikacijska površina

Komunikacijska površina je neto tlorisna površina prostorov za komunikacijo znotraj stavbe, kot npr. površine stopnišč, hodnikov, notranjih klančin, čakalnic, požarnih stopnic, jaškov za dvigala in vgrajenih premičnih naprav za komunikacijo (tekoče stopnice).